Hao-Wei Lin, Wernhuar Tarng, Kuo-Liang Ou, Kun-Jie Huang, Li-Zhong Deng,