Wan Yusuf, Wan Ahmad Ramzi, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, Malaysia